எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு / சுரங்கம்

எண்ணெய், எரிவாயு மற்றும் சுரங்கத் தொழிலுக்கான SPL உபகரணங்கள்

இன்று கிடைக்கும் மிக முக்கியமான ஆற்றல் வளம் எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு ஆகும்.இன்றைய நவீன வாழ்வில் மனித இருப்புக்கும் வாழ்வாதாரத்திற்கும் இன்றியமையாததாகிவிட்டது.உலகெங்கிலும் ஆற்றலின் முக்கிய ஆதாரங்களாக இருப்பதுடன், ஆயிரக்கணக்கான அன்றாடப் பொருட்களுக்கான மூலப்பொருட்களை வழங்குகின்றன - மின்னணு சாதனங்கள் மற்றும் ஆடைகள் முதல் மருந்துகள் மற்றும் வீட்டு துப்புரவாளர்கள் வரை.

நீர் மற்றும் ஆற்றல் என்பது எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு தொழில்துறையின் முக்கிய இயக்கி ஆகும், இது இல்லாமல் இறுதி வாடிக்கையாளருக்கு எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயுவை பிரித்தெடுக்கவோ, உற்பத்தி செய்யவோ மற்றும் விநியோகிக்கவோ முடியாது.எனவே, பிரித்தெடுத்தல், உற்பத்தி மற்றும் விநியோகத்தின் போது அதன் சுற்றுச்சூழல் தடத்தை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்ட பெருகிய முறையில் கடுமையான விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டது.உலகெங்கிலும் உள்ள பல நாடுகள் உமிழ்வு மற்றும் காற்றில் பரவும் மாசுபாட்டைக் குறைக்க சட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன, அதே நேரத்தில் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் குறைந்த கந்தக எரிபொருளுக்கான தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் திறனை உருவாக்குகின்றன.

பிரித்தெடுத்தல் முதல் - கடற்கரை மற்றும் கடல் - சுத்திகரிப்பு, செயலாக்கம், போக்குவரத்து மற்றும் சேமிப்பு வரை, ஹைட்ரோகார்பன் சங்கிலி முழுவதும் SPL தயாரிப்புகள் சரியான வெப்ப பரிமாற்ற தீர்வுகளைக் கொண்டுள்ளன.எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு துறையில் உள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஆற்றலைச் சேமிக்கவும், செயல்திறனை அதிகரிக்கவும், சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பைக் குறைக்கவும் எங்கள் தயாரிப்புகள் மற்றும் நிபுணர்களின் அறிவு எவ்வாறு உதவுகிறது.

1