ஆவியாக்கும் மின்தேக்கி

 • ஆவியாக்கும் மின்தேக்கி - எதிர் ஓட்டம்

  ஆவியாக்கும் மின்தேக்கி - எதிர் ஓட்டம்

  ஆவியாதல் மின்தேக்கி

  மேம்பட்ட அம்மோனியா குளிரூட்டல் ஒடுக்க தொழில்நுட்பம் ஆற்றல் மற்றும் நீர் நுகர்வு 30% க்கும் அதிகமாக சேமிக்க உதவுகிறது.ஆவியாதல் குளிர்ச்சி என்று பொருள்குறைந்த ஒடுக்க வெப்பநிலைபெற முடியும்.குளிரூட்டியில் இருந்து உணர்திறன் மற்றும் மறைந்த வெப்பமானது ஸ்ப்ரே வாட்டர் மற்றும் சுருளின் மேல் தூண்டப்பட்ட காற்றால் பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது.

 • ஆவியாக்கும் மின்தேக்கியுடன் கூடிய AIO குளிர்பதன அமைப்பு

  ஆவியாக்கும் மின்தேக்கியுடன் கூடிய AIO குளிர்பதன அமைப்பு

  ஆவியாதல் மின்தேக்கி கொண்ட AIO குளிர்பதன அமைப்பு

  ஆவியாக்கும் மின்தேக்கியுடன் கூடிய ஸ்கிட் மவுண்டட் முழுமையான பேக்கேஜ் செய்யப்பட்ட குளிர்பதன அமைப்பு வாடிக்கையாளர் இடம், ஆற்றல் மற்றும் நீர் நுகர்வு ஆகியவற்றை 30% க்கும் அதிகமாக சேமிக்க உதவுகிறது.குறைந்த கட்டண அம்மோனியா குளிர்பதனசிங்கிள் பாயின்ட் பொறுப்பு கொண்ட அமைப்பு, உதவுகிறது .குளிரூட்டியில் இருந்து உணர்திறன் மற்றும் மறைந்த வெப்பமானது ஸ்ப்ரே வாட்டர் மற்றும் சுருளின் மேல் தூண்டப்பட்ட காற்றால் பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது

 • ஆவியாக்கும் மின்தேக்கி - குறுக்கு ஓட்டம்

  ஆவியாக்கும் மின்தேக்கி - குறுக்கு ஓட்டம்

  ஆவியாதல் மின்தேக்கி
  மேம்பட்ட அம்மோனியா குளிரூட்டல் ஒடுக்க தொழில்நுட்பம் ஆற்றல் மற்றும் நீர் நுகர்வு 30% க்கும் அதிகமாக சேமிக்க உதவுகிறது.ஆவியாதல் குளிர்ச்சி என்பது குறைந்த ஒடுக்க வெப்பநிலையைப் பெறலாம்.குளிரூட்டியில் இருந்து உணர்திறன் மற்றும் மறைந்த வெப்பமானது ஸ்ப்ரே வாட்டர் மற்றும் சுருளின் மேல் தூண்டப்பட்ட காற்றால் பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது.